Trường Tài Nguyên Và Môi Trường

A. GIỚI THIỆU

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

I. Tin tức chung

1. Thời hạn xét tuyển

a) cách làm 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định tuyển sinh của cục Giáo dục & Đào tạo.

Bạn đang xem: Trường tài nguyên và môi trường

Hồ sơ ĐKXT, thời gian, hình thức đăng ký, xác nhận nhập học: Thí sinh sẵn sàng hồ sơ và tiến hành theo trả lời của Sở Giáo dục & Đào tạo và trường trung học phổ thông đang theo học.

b) cách tiến hành 2: Xét tuyển chọn đặc giải pháp theo lao lý của Trường.

c) phương thức 3: Xét tuyển chọn theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Hồ sơ ĐKXT, thời gian đăng ký, hiệ tượng đăng ký: Thí sinh triển khai theo lí giải của Sở Giáo dục & Đào sinh sản và trường trung học phổ thông đang theo học.

d) thủ tục 4: Xét tuyển theo công dụng Học bạ thpt (điểm mức độ vừa phải năm học tập lớp 11 và điểm học tập kỳ 1 lớp 12).

2. Hồ sơ xét tuyển

- cách thức 1: Thí sinh sẵn sàng hồ sơ và thực hiện theo giải đáp của Sở Giáo dục và Đào chế tác và trường thpt đang theo học.

- cách thức 2:

- cách thức 3: Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào sinh sản và trường thpt đang theo học.

- cách tiến hành 4:

3. Đối tượng tuyển chọn sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo quy định.

4. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh vào cả nước.

5. Thủ tục tuyển sinh

5.1. Phương thức xét tuyển

Năm 2021, ngôi trường tuyển sinh theo 04 phương thức, bao gồm:

- cách thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm: Xofa Cafe Tống Duy Tân - Xofa Café & Bistro, Hà Nội

- phương thức 2: Xét tuyển đặc phương pháp theo chế độ của ngôi trường Đại học tập Tài nguyên và môi trường Hà Nội.

+ Thí sinh giỏi nghiệp tại những Trường chăm THPT.

+ Thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và có chứng từ Tiếng Anh TOEFL IBT 64/120 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương do cơ quan thế giới có thẩm quyền cấp còn thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành sử dụng tính đến thời khắc nộp làm hồ sơ ĐKXT.

+ Thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và đạt học tập lực giỏi 3 năm THPT: Lớp 10, lớp 11, họckỳ 1 lớp 12.

- cách thức 3: Xét tuyển theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021.

- cách làm 4: Xét tuyển chọn theo tác dụng học tập bậc thpt (kết quả học tập bạ THPT): hiệu quả học tập trung bình cả năm lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12 theo tổng hợp môn.

5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

- Điều kiện đk xét tuyển:

+ Thí sinh xuất sắc nghiệp chương trình trung học phổ thông của nước ta (theo hình thức giáo dục thiết yếu quy hoặc giáo dục và đào tạo thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ chuyên môn trung cấp (trong đó, người giỏi nghiệp trình độ trung cấp cho nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học cùng thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo điều khoản của Luật giáo dục đào tạo và những văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã xuất sắc nghiệp chương trình thpt của quốc tế (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở quốc tế hoặc ở việt nam (sau phía trên gọi chung là xuất sắc nghiệp THPT).

+ bao gồm đủ mức độ khoẻ để học tập theo hình thức hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp tất cả thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm tài năng tự lực trong sinh hoạt cùng học tập thì Hiệu trưởng coi xét, ra quyết định cho dự tuyển chọn vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

- Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào:

+ Đối với sỹ tử xét tuyển theo hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2021: nhà trường chào làng ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào sau khi Bộ GD&ĐT ra mắt kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT.

+ Đối với sỹ tử xét tuyển chọn theo công dụng học bạ THPT: Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào là tổng điểm vừa đủ cộng của những đầu điểm: điểm TB cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 theo tổng hợp môn ĐKXT được thiết kế tròn đến hai chữ số thập phân không nhỏ hơn 18.00 điểm (không cùng điểm ưu tiên, ko nhân thông số môn chính).

5.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng

6. Học phí

Học tổn phí dự kiến: 297.000 đ/ Tín chỉ so với nhóm ngành khiếp tế.Học phí dự kiến: 354.500 đ/ Tín chỉ so với nhóm ngành khác.

II. Các ngành tuyển sinh

1. Đào chế tạo ra tại trụ sở chính

Ngành đào tạoMã ngànhTổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Xét theo KQ thi THPTXét theo học bạ THPTXét tuyển thẳng, UTXT

Xét đặc cách

Kế toán

7340301A00, A01, A07, D011801800505

Quản trị ghê doanh

7340101A00, A01, C00, D0170700505

Bất động sản

7340116A00, A01, C00, D0145450505

Marketing

7340115A00, A01, C00, D0170700505

Luật

7380101A00, A01, C00, D0170700505

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

7440298A00, C00, D01, D1518180202

Khí tượng khí hậu học

7440221A00, A01, B00, D0118180202

Thủy văn học

7440224A00, A01, B00, D0118180202

Sinh học ứng dụng

7420206A00, A01, B00, D0823230202

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406A00, A01, B00, D0155550505

Công nghệ thông tin

7480201A00, A01, B00, D011701700505

Kỹ thuật địa chất

7520501A00, A01, D01, D1518180202

Kỹ thuật trắc địa bản đồ

7520503A00, A01, D01, D1528280202

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

7540106A00, B00, D01, D0745450505

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7510605A00, A01, C00, D0170700505
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103A00, A01, C00, D011701700505

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

7850102A00, A01, A07, D0123230202

Quản lý biển

7850199A00, A01, B00, D0118180202

Quản lý đất đai

7850103A00, B00, C00, D011501500505

Quản lý tài nguyên nước

7850198A00, A01, B00, D0118180202

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101A00, B00, D01, D1580800505

Ngôn ngữ Anh

7220201A01, D01, D07, D1555550505

Quản trị khách sạn

7810201A00, A01, C00, D0195950505

2. Đào chế tác tại Phân hiệu Thanh Hóa

Ngành đào tạoMã ngànhTổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Xét theo KQ thi THPTXét theo học bạ THPTXét tuyển thẳng, UTXT

Xét đặc cách

Kế toán7340301A00, A01, A07, D0110160202
Công nghệ chuyên môn môi trường7510406A00, A01, B00, D0110160202
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, B00, D0110160202
Kỹ thuật trắc địa bản đồ7520503A00, A01, D01, D1510160202
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103A00, A01, C00, D0110160202
Quản lý đất đai7850103A00, B00, C00, D0110160202
Quản lý tài nguyên với môi trường7850101A00, B00, D01, D1510160202