Trung học thực hành sài gòn

Trường Trung học Thực hành

*
Trường Trung học thực hành trực ở trong Trường Đại học tập Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, được ra đời theo ra quyết định số 115/QĐ ĐHQG/TCCB vì Giám đốc Đại học nước nhà Thành phố hcm ký ngày 13 tháng 05 năm 1999.

Bạn đang xem: Trung học thực hành sài gòn

Chức năng, nhiệm vụ

Trường được tổ chức và hoạt động theo qui chế của ngôi trường Trung học phổ thông, tiến hành giáo dục và đào tạo các học viên lớp 10, 11, 12 theo công tác và nội dung vì Bộ giáo dục và Đào chế tác qui định.Là nơi triển khai các yêu mong về thực hành nghiệp vụ sư phạm theo kế hoạch giảng dạy của ngôi trường Đại học tập Sư phạm thành phố hồ chí minh và của Ngành giáo dục và đào tạo trên địa phận Thành phố hồ Chí Minh. Ngôi trường cũng tham gia tu dưỡng và đào tạo học viên giỏi, tạo thành nguồn tuyển chọn sinh theo yêu mong của địa phương.Là nơi triển khai các đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học giáo dục trước lúc đem ra thực tân tiến trà.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

Toàn thể cán bộ, cô giáo khi mới thành lập và hoạt động là 09, trong các số đó có 01 tiến sĩ, 01 thạc sĩ, đến lúc này là 26, trong số ấy có 2 ts và 10 thạc sĩ.Các Hiệu trưởng với Phó Hiệu trưởng tiền nhiệmPGS.TS. Nguyễn Kim Hồng: Phó Hiệu trưởng ngôi trường Đại học tập Sư phạm tp Hồ Chí Minh, (1999 - 2001).ThS. Đặng bao gồm Nghĩa, nay là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm tp Hồ Chí Minh.

Xem thêm:

(2000 - 2001) - Phó Hiệu trưởng; (2001 - 2005) - Hiệu trưởng.TS. Lê Thị Thiên hương thơm (1999 - 2001) - Phó Hiệu trưởng.TS. Nguyễn Thị Ảnh (1999 - 2005) - Phó Hiệu trưởng.Hiệu trưởng đương nhiệm: TS. Nguyễn Thị ẢnhPhó Hiệu trưởng: CN. Lê Thành TháiChi cỗ Đảng có 6 đảng viên, trong số đó 5 đảng viên bao gồm thức, 1 đảng viên dự bị.

Kết quả các vận động giáo dục

Kết quả tiếp thu kiến thức (từ năm học tập 1999-2000 mang lại năm học tập 2005-2006)

Kết quả thi xuất sắc nghiệp Trung học rộng lớn và Đại học, cđ (5 năm qua)

Kết quả qua những kì dự thi học viên giỏi, Olympic

Các kì thi Olympic:5 huy chương Vàng4 huy chương Bạc5 huy chương ĐồngCác kì thi học viên Giỏi:Cấp thành phố: Hạng NhấtCấp quốc gia: Hạng NhìThủ khoa Đại học: 3 học tập sinh

Kết trái rèn luyện hạnh kiểm

Hoạt đụng của công đoàn, đưa ra đoàn cán bộ Công đoàn cùng Đoàn thanh niên hoạt động tích cực, luôn luôn tỏ ra là nơi dựa tin cẩn của đưa ra bộ Đảng và ở trong nhà trường.