Tổng bí thư khóa xiii

(Chinhphu.vn) - Ngày 50%, trên phiên Bế mạc Đại hội XII, bạn hữu Võ Vnạp năng lượng Ttận hưởng, Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII sẽ report công dụng thai CN sự Bộ Chính trị, Tổng Bí tlỗi, Ban Bí tlỗi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bạn đang xem: Tổng bí thư khóa xiii


*
Hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

I - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu 18 bè bạn Ủy viên Sở Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phụ Trọng, Tổng Bí tlỗi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng mạo Chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí tlỗi Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành thị Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn Ttận hưởng, Trưởng Ban Tulặng giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Sở trưởng Sở Ngoại giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn uống Nên, Bí thỏng Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí Tô Lâm, Sở trưởng Sở Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trộc rạc, Trưởng Ban Nội chủ yếu Trung ương

11. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Vnạp năng lượng Giang, Tổng Tsi mưu trưởng Quân nhóm Nhân dân đất nước hình chữ S, Thđọng trưởng Bộ Quốc phòng.

Xem thêm:

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án dân chúng tối cao

14. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị non sông Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân team Nhân dân Việt Nam

17. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinch tế Trung ương

18. Đồng chí Đinc Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

II- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ bầu bạn bè Nguyễn Prúc Trọng, Tổng Bí tlỗi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa toàn quốc giữ lại chức Tổng Bí thỏng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

III- Ban Bí thư Trung ương khóa XIII bao gồm một trong những đồng minh Ủy viên Sở Chính trị được Bộ Chính trị cắt cử tđê mê gia Ban Bí thỏng và 5 bạn hữu được thai tại Hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn uống phòng Trung ương Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân nhóm quần chúng. # Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Sở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minc Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Đồng chí Lê Minch Khái, Tổng Tkhô hanh tra Chính phủ

IV- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, tất cả 19 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Cđộ ẩm Tú, Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

2. Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Phụ Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thỏng cam kết Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Vnạp năng lượng phòng Ban Tổ chức Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí tlỗi Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh giấc Hà Tĩnh

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên ổn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minc Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

16. Đồng chí Trần Vnạp năng lượng Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh giấc Vĩnh Long

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Văn uống Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn uống Tkiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

V - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vẫn thai đồng minh Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII duy trì chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Từ khóa: Đại hội , Bộ Chính trị , Chủ tịch nước , Nguyễn Prúc Trọng , Nguyễn Xuân Phúc , Chính trị , Thủ tướng tá , Phạm Minh Chính , Vương Đình Huệ , Trần Tuấn Anh , Nguyễn Hòa Bình , Lương Cường , Đinch Tiến Dũng , Phan Văn Giang , Tô Lâm , Trương Thị Mai , Trần Tkhô nóng Mẫn , Phạm Bình Minh , Nguyễn Văn uống Nên , Nguyễn Xuân Thắng , Võ Vnạp năng lượng Thưởng , Phan Đình Trốc , Trần Cđộ ẩm Tú , Đỗ Vnạp năng lượng Chiến , Bùi Thị Minch Hoài , Lê Minc Hưng , Lê Minc Khái , Nguyễn Trọng Nghĩa , Trần Cẩm Tú