NHỮNG TỪ PHÁT ÂM E

Mục Lục Bài Viết

Cách phát âm chữ E vào giờ Anh chuẩn chỉnh nhấtChữ E vào tiếng Anh có mấy bí quyết phát âm
Cách phân phát âm chữ E trong giờ đồng hồ Anh chuẩn nhất

Chữ E vào tiếng Anh có khá nhiều bí quyết hiểu không giống nhau, nhiều lúc khiến cho bạn đọc dễ dàng lầm lẫn cùng dẫn mang đến gọi không đúng. Vậy gồm giải pháp làm sao để ghi lưu giữ biện pháp phát âm cũng như phương pháp phạt âm của chữ E này.

Bạn đang xem: Những từ phát âm e

Sau đấy là 7 phương pháp vạc âm chữ E mà bạn cũng có thể tham khảo nhé.

Xem thêm:

Chữ E vào giờ Anh gồm mấy giải pháp phát âm

Chữ E hay được hiểu là /e/Ex:

– beg /beg/ (v) van xin

– bell /bel/ (n) chuông

– kiểm tra /tʃek/ (n) hóa đơn

– dress /dres/ (n) cái váy

– everyone /ˈevriwʌn/ (n) phần đông người

– ketchup /ˈketʃʌp/ (n) nước nóng cà chua

– lender /ˈlendər/ (n) fan cho vay

– men /men/ (n) những người dân đàn ông

– mess /mes/ (n) sự bừa bộn

– met /met/ (v) chạm mặt (thừa khứ của meet)

– neck /nek/ (n) cổ

– net /net/ (n) lưới

– sketch /sketʃ/ (n) phác họa

– step /step/ (n) bước

– bao tay /stres/ (n) áp lực

– ten /ten/ (n) số 10

– twelve sầu /twelv/ (n) số 12

Chữ E hiểu là /i:/ Khi nó đứng trước những chữ cái e, i, a, y

– conceive /kənˈsiːv/ (v) bày tỏ

– deceive sầu /dɪˈsiːv/ (v) lừa dối

– miễn phí /fri:/ (adj) miễn phí

– key /ki:/ (n) chìa khóa

– knee /ni:/ (n) đầu gối

– please /pli:z/ (v) có tác dụng ơn

– receive sầu /rɪˈsiːv/ (v) nhận

– tea /ti:/ (n) trà

– tease /ti:z/ (v) trêu ghẹo

– tee /ti:/ (n) điểm phân phát nhẵn (trong môn golf)

– three /θriː/ (n) số 3

– tree /tri:/ (n) loại cây

* Các ngôi trường hợp ngoại lệ

– early /ˈɜːrli/ (adj) sớm

– earn /ɜːn/ (v) kiếm

– pearl /pɜːl/ (n) ngọc trai

Chữ E được hiểu là /eɪ/ Khi nó đứng trước ak, at, i, y

– break /breɪk/ (n) tiếng ngủ giải lao

– convey /kənˈveɪ/ (v) siêng chở

– great /greɪt/ (a) giỏi vời

– hey /heɪ/ (thán từ) này, chào

– steak /steɪk/ (n) giết thịt bò bịt tết

– survey /ˈsɜːrveɪ/ (n) cuộc khảo sát

– veil /veɪl/ (n) mạng bịt mặt

Chữ E được gọi là /ɜ:/ lúc nó đứng trước chữ r

– deserve sầu /dɪˈzɜːrv/ (v) xứng đáng

– her /hɜ:r/ (det) cô ấy

– merge /mɜːrdʒ/ (v) kết hợp, sáp nhập

– per /pɜːr/ (prep) mỗi

– personnel /ˌpɜːrsənˈel/ (n) nhân sự

– purchase /ˈpɜːrtʃəs/ (v) cài sắm

– serve /sɜ:rv/ (v) phục vụ

– service /ˈsɜːrvɪs/ (n) dich vụ

– term /tɜ:rm/ (n) luật pháp, học kỳ

– terminate /ˈtɜːrmɪneɪt/ (v) kết thúc, kết thúc

Chữ E được hiểu là /er/ lúc nó đứng trước ar

– bear /ber/ (n) bé gấu

– pear /per/ (n) trái lê

– swear /swer/ (v) thề

– tear /ter/ (v) xé toạc

Chữ E được hiểu là /ju:/ khi nó đứng trước u, w

– feudal /ˈfjuːdəl/ (adj) phong kiến

– few /fju:/ (a) một vài

– mew /mju:/ (n) giờ mèo kêu

– phew /fju:/ (thán từ) chao ôi, khiếp quá (dùng để biểu đạt sự quá bất ngờ hoặc khi bạn mệt mỏi)

Chữ E còn được hiểu là /u:/ Lúc nó đứng trước u, w

– chew /tʃuː/ (v) nhai

– flew /flu:/ (v) bay (thừa khđọng của Fly)

– neutral /ˈnuːtrəl/ (adj) trung lập

– new /nuː/ (adj) mới

– rheumatism /ˈruːmətɪzəm/ (n) dịch thấp khớp

Để luyện cách phát âm giờ đồng hồ anh chữ E, chúng ta cũng có thể vào trang buycia2.com là áp dụng phần mềm izy speak để luyện.

Với công nghệ văn minh dìm diện phân phát âm đứng mang lại từng chữ cái, thu âm và đối chiếu tác dụng để giúp bạn nâng cao được năng lực phạt âm của chính bản thân mình đó.

*

========

Nếu bạn hoặc người thân, anh em có nhu cầu học giờ đồng hồ Anh thì nhớ rằng giới thiệu công ty chúng tôi nhé. Để lại lên tiếng tại đây và để được tư vấn: