GIỚI TỪ ĐI VỚI COME

bạn học ngữ pháp tiếng Anh như vậy nào? Có liên tục không? Đến với buycia2.com để được luyện những bài học ngữ pháp, góp bạn nâng cấp trình độ hiệu quả. Bài học hôm nay, chúng tôi xin share tới các bạn đó là 35 nhiều động từ giờ đồng hồ Anh cùng với “Come”.

Bạn đang xem: Giới từ đi với come

=> Các kết cấu tiếng Anh cơ bản đi cùng rất “to do” bắt buộc biết

=> 22 nhiều động từ giờ đồng hồ Anh cùng với look

=> bí quyết sư dụng “câu wish”

*

35 nhiều động từ giờ Anh cùng với “Come”

- Come aboard – /kʌm. əˈbɔːrd/: lên tàu

- Come about – /kʌm.əˈbaʊt/ / : xảy ra, đổi chiều

- Come across – /kʌm. əˈkrɑːs/: tình cờ gặp

- Come after – /kʌm.ˈæf.tɚ/: theo sau, nối nghiệp, kế nghiệp

- Come again – /kʌm.əˈɡen/ : trở lại

- Come against – /kʌm.əˈɡenst/: chạm phải, va phải

- Come along – /kʌm. əˈlɑːŋ/: đi cùng, xúc tiến, phắn đi

- Come apart – /kʌm. əˈpɑːrt/: tách khỏi, rời ra

- Come around – /kʌm.əˈraʊnd/: đi quanh, làm cho tươi lại, cho thăm, đạt tới, xông vào

- Come at – /kʌm.ˈ æt/: đạt tới, mang đến được, chũm được, thấy

- Come away – /kʌm.əˈweɪ/: đi xa, tránh ra

- Come back – /kʌm.bæk/: trở lại, được lưu giữ lại, cải lại

- Come before – /kʌm.bɪˈfɔːr/: cho trước

- Come between – /kʌm.bɪˈtwiːn/: đứng giữa, can thiệp vào

- Come by – /kʌm.baɪ/: đến bởi cách, đi qua, gồm được, thiết lập tậu

- Come clean – /kʌm.kliːn/: thú nhận

- Come down – /kʌm. Daʊn/: xuống, sụp đổ, được truyền lại

- Come down on – /kʌm. Daʊn.ɑːn/: mắng nhiếc, trừng phạt

- Come down with – /kʌm.daʊn. Wɪð/: góp tiền, bị ốm

- Come easy to lớn – / kʌm ˈiː.zi tu/: không nặng nề khăn đối với ai

- Come forward – /ˈfɔːr.wɚd/: đứng ra, xung phong

- Come from – /kʌm.ˈfɔː.wəd/: đến từ, sinh ra

- Come full ahead – /kʌm.fʊl.əˈhed/: tiến không còn tốc độ

- Come in – /kʌm.ɪn/: đi vào, về đích, dâng lên, bắt đầu, tỏ ra

- Come in for – /kʌm.ɪn.fɔːr/: tất cả phần, dấn được

- Come into – /kʌm.ˈɪn.tuː/: ra đời, quá hưởng

- Come into account – /kʌm.ˈɪn.tuː.əˈkaʊnt/: được tính đến

- Come into effect – /kʌm.ˈɪn.tu.əˈfekt/: gồm hiệu lực

- Come into existence – /kʌm.ˈɪn.tu.ɪɡˈzɪs.təns/: ra đời, hình thành

- Come into force – /kʌm.ˈɪn.tu. Fɔːrs/: có hiệu lực

- Come on – / kʌm.ɑːn/: tiếp tục, đi tiếp, liên tiếp

- Come over – /kʌm .ˈoʊ.vɚ/: vượt (biển), băng (đồng…)

- Come round – /kʌm.ˈ raʊnd/: đi nhanh, đi vòng

- Come under – /kʌm .ˈʌn.dɚ/: rơi vào hoàn cảnh loại, bên trong loại

- Come up with – /kʌm.ˈ ʌp. Wɪð/: tìm ra, nảy ra

Ví dụ:

- When you come across new words, you must look them up in your dictionary.

=> khi chúng ta tình cờ thấy tự mới, bạn phải tra bọn chúng trong trường đoản cú điển.

- Don’t let bad things come between us.

=> Đừng để hầu như thứ xấu can nhiễu tới bọn chúng ta.

- My quái vật will come back at 6 pm.

=> Sếp của mình sẽ quay trở về vào lúc 6 giờ chiều.

- It’s about time traders came clean about this.

=> Đã cho lúc những nhà môi giới bắt buộc thú nhấn về điều này.

- The price of oil has come down.

Xem thêm:

=> giá bán dầu đã giảm xuống.

- I come from Vietnam.

=> Tôi tới từ Việt Nam.

- He came in và sat down on the red chair.

=> Anh ấy đi vào và ngồi trên chiếc ghế đỏ.

- She came into a bit of money when her grandfather died.

=> Cô ấy quá kế một lượng tiền rất nhỏ dại khi thân phụ cô ấy qua đời.

- Fame & glory just not come easy.

=> lừng danh và hào quang chưa đến dễ dàng.

- When bởi the new driving laws come into effect?

=> lúc nào luật new về lái xe lấn sân vào hiệu lực?

Phía trên là 35 nhiều động từ giờ đồng hồ Anh cùng với “Come”, hi vọng sẽ hữu ích cho các bạn. Bạn có thể tìm gọi cách học ngữ pháp tiếng Anh bên trên website của buycia2.com. Chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả!