*

macam-macam mandi (muslim)

MukaddimahApabila seseorang suami bercumbu menjangkau isterinya, sama ada zakar memasukkan atau noel ke di dalam faraj, yang mengakibatkan menguat kegairahan nafsu jenis kelamin dan mengeluarkan airmani atau airmazi, maka kedua suami isteri tersebut wajib bak mandi hadas.

Anda sedang menonton: Doa mandi wajib keluar mani

Niat. ” Sengaja aku bath junub / hadas besar untuk mensucikan diriku, keer Allah Ta’ala ”

Untuk wanita selepas datang haid.

Untuk Haid. ” Sengaja aku bak mandi haid karena sucikan diriku, keer Allah Ta’ala.”

Untuk Nifas, ” sengaja aku bath hads nifas buat mensucikan diriku, keer Allah Ta’ala.”Mandi Junub Disini diserta sedikit knowledge tentang bath Hadas terlalu tinggi atau bak mandi JunubYang Diwajibkan atas rakyat Muslimin dan Muslimat

Dalam Al-Quran surah Al-Maedah Ayat 5 berbunyi, ” Dan jika kamu berjunub maka mandilah kamu.”

Orang-orang yang wajib bak mandi junub / Hadas geram ialah:

Mandi Hadas

Mandi hadas ini adalah diwajibkan keatas seseorang yang baru selesai bersetubuh diantara lelaki atau perempuan atau orang-orang apa keluar wait mani baik malalui mimpi atau sengaja, yaitu oleh onani/ mastubasi / khayalan seks dan sebagainya.

Wajib bath Hadas: Walau pun tidak keluar air mani, tetapi keluar air mazi, atau lendir weiss atau kegairahan memuncak sehingga zakar / clitoris membengkak dan agitasi 120 %, maka adalah lebih baik bak mandi hadas – Insya Allah selamat.

Niat mandi Junub / Hadas Besar ialah, ” Sengaja aku bak mandi junub/ hadas terlalu tinggi mensucikan ourselves aku, karena Allah Taala.” kemudiian siramkan air berawalan atas major hingga bersih setiap orang badan. Macam bak mandi biasa juga.

Mandi Haid

Setiap wanita yang kedatangan kotor atau haid dan cantik bersih sepenuhnya, maka wajiblah ia stabil diri, wajiblah ia bak mandi haid.Haid artinya darah apa wajib diambil dari faraj ( kemaluan ) perempuan apa sudah dingin umur.

Mandi Nipas.

Seseorang wanita apa bersalin dan cantik bersih darahnya. Maksudnya darah ‘beranaknya’ sudah kering. Ada apa 40 days dan ada apa 60 hari. Maka medang tersebut wajib bath nifas untuk membershikan diri.

Ketiga-tiga benduk bath Hadas, mandi Haid dan mandi Nifas ini disebut juga sebagi bak mandi hadas besar.Orang-orang yang belum bak mandi hadas besar ini tidak boleh produksi sesuatu perkara seprti saya menghubungi Al-Quran, Sembahyang, Puasa atau Tawaf.

Darah Istihadzah Darah Istihadzah ialah darah penyakit apa keluar dari faraj / rahim perempuan ndak pada waktu kedatangan haid. Malah ia disetujui terus menerus.

Mengikut pendapat doktor, darah ini disebabkan sesuatu penyakit di di dalam rahim, could pendarahan diatas dinding rahim, wound pada rahim atau sebagainya.

Pada pandangan doktor, persetubuhan diwaktu ini tidak dianjurkan. Dikhuatiri penyakit ini adalah bertambah parah atau dulu infeksi kuman atau sebagainya..

Niat MandiSeseorang yang sedang dalam berjunub dan yang belum penasaran baik daripada bersetubuh, haid, nifas, onani maka wajiblah ia mensucikan dirinya dengan mandi wajib.

kalau noel ada air, hendalkah ia bertayamum, kemiripan ada dengan tanah atau pasir.

Untuk Lelaki selepas keluar air enthusiasm / selesai bersetubuh bagi wanita.


HUKUM DAN KEDUDUKAN mandi BESAR

Adapun yang berkaitan dengan bak mandi besar yaitu menyiram sekujur berbadan dengan air. Dasarnya adalah firman Allah Ta?ala :

“Dan jika kamu junub maka mandilah” (Al Maidah : 6).

Dan firman Allah :

“(jangan pula hampiri masjid) sedang kamu batin keadaan junub, terkecuali hanya berlalu saja, hingga kamu mandi” (An Nisa : 43).

Lihat lainnya: Cara Mengirim Lamaran Kerja Via Email, Cara Mengirim Surat Lamaran Dengan Email

Mandi besar itu berbata kepada delegasi dan sunat :

1) Adapun bak mandi besar apa diwajibkan, adalah mandi yang dilakukan ke bersetubuh, baik mani diambil atau noël keluar, maka terdaftar baginya mandi disebabkan hanya semata masuknya (tenggelam) terutama zakar (ke vagina) walaupun sesaat, berdasarkan kepada hadis Abi Harairah -semoga Allah meridhainya- ia berkata : telah bersabda Rasulullah -shallallahu ?alaihi wa sallam- :

“Apabila laki-laki telah duduk diantara anggota tubuhnya apa empat kemudian ia bersungguh-sungguh (memasukkan kemaluannya), maka wajiblah mandi”


Wanita batin hal itu (wajibnya mandi setelah setubuh) such laki-laki.

Begitu juga, wajib bath dikarenakan seseoarang mimpi setubuh, lalu mendapati bekas mani, berdasarkan kepada hadits Ummu Salamah bahwasanya Ummu Sulaim istri Abi Thalhah, meminta kepada Rasulullah, ia berkata: pada kenyataannya Allah noël malu dari kebenaran, apakah bak mandi diwajibkan atas wanita bila ia bermimpi? Beliau bersabda:

“Ya, apabila ia mendapati wait (air mani/ basah)”

2) Adapun mandi besar yang disunatkan (mandi besar apa dianjurkan) diantaranya :

Mandi days Jum?at, bak mandi untuk shalat Jum?at ini hukum sunat muakat (ditekankan), kecuali bagi orang yang punya kemenyan yang noel enak dan poker hidung, maka wajiblah karena mandi, berdasarkan hadist Abi stated Al Khudri -semoga Allah meridhainya- ia berkata : telah bersabda Rasulullah -shallallahu ?alaihi wa sallam- :

“Mandi days Jum?at adalah wajib overhead setiap orang yang telah mimpi (baligh)”

Dan berdasarkan hadis Samurah bin Jundub -semoga Allah meridhainya- ia berkata : telah bersabda Rasululullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- :

“Barangsiapa yang wudhuk pada hari Jum?at maka akun itu adalah bagus, dan barangsiapa mandi, maka mandi itu adalah apa lebih afdhal’