Tp

Điểm chuẩn vào lớp 10 thành phố hà nội đã có các em rất có thể tải cấp tốc cả tệp tin click link dưới đây:

https://images.buycia2.com.com/picture/2016/0405/diem-chuan-lop-10-ha-noi-2015.pdf

*

Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 siêng xem phía dưới.

Ngày 23/6, điểm buycia2.com vào lớp 10 thủ đô năm năm ngoái đã được công bố. Thủ khoa là em Lê Thị Hải Yến đạt 19 điểm tất cả SBD là 840634, điểm buycia2.com môn Văn đạt 9, Toán 10 điểm. Sau đó là 3 thí sinh thuộc đạt 18,75 điểm.

Theo những thống kê sơ bộ thì điểm buycia2.com vào lớp 10 năm nay: Điểm 10 môn Toán không nhiều, nhà yếu tập trung vào phần phổ điểm 7-8; đối với môn Văn thì không tồn tại điểm 10, mức điểm tối đa là 9,25.

Kết trái buycia2.com cho thấy: điểm 6,7 môn Văn năm nay nhiều hơn vị đề buycia2.com năm nay có những thắc mắc ở mức vừa đề nghị dưới khía cạnh ghi nhớ. Lãnh đạo một trong những hội đồng chấm buycia2.com mang lại hay, unique bài làm trong năm này khá tốt. 

Năm nay, hà thành có hơn 80.000 thí sinh đăng ký dự buycia2.com vào lớp 10 năm học tập 2015-2016. Trong đó, hơn 50.000 chỉ tiêu  có khoảng chừng 29.468 học viên trượt những Trường công lập trên toàn thành phố

I. Bảng điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 trung học phổ quát chuyên:

1. Trường trung học phổ thông chuyên hà nội - Amsterdam 


Bạn đang xem: Tp

Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng Anh

Tiếng

Nga

Tiếng Trung

Tiếng

Pháp

Toán

Tin

Hóa

Sinh

Điểm chuẩn

39,50

35,75

37,50

42,50

39,75

41,25

37,50

34,75

36,00

38,50

36,25

34,50


2. Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ 


Xem thêm: Đến Bảo Lộc Khám Phá Thác 7 Tầng Bảo Lộc, Chinh Phục Thác 7 Tầng Trên Cao Nguyên Bảo Lộc

Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng Anh

Tiếng

Nga

Tiếng Pháp

Toán

Tin

Hóa

Sinh

Điểm chuẩn

36,00

28,00

31,00

39,25

35,50

37,00

32,75

33,50

34,25

32,25

30,00

3. Trường trung học phổ thông Chu Văn An


Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng

Anh

Tiếng

Pháp

Toán

Tin

Hóa

Sinh

Điểm chuẩn

37,25

32,25

33,00

40,75

32,50

32,25

33,50

35,00

33,75

30,50


4. Trường trung học phổ thông Sơn Tây


Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng Anh

Toán

Tin*

Hóa

Sinh*

Điểm chuẩn

29,25

20,25

24,25

33,00

29,00

20,75

25,25

21,75

21,50

* Trường trung học phổ thông Sơn Tây