CERITA orang SANGKURIANG dalam BAHASA JAWAASAL USUL TLAGA BANDUNG asal muasal Tlaga Bandung,jeneng Gunung Tangkuban P

see 197 downloads 20 file size 47KB

DOWNLOAD FILE

Recommend Stories


Anda sedang menonton: Cerita sangkuriang dalam bahasa jawa

*

*

Cerita rakyat Sangkuriang

Cerita orang Sangkuriang (Tangkuban Perahu) SANGKURIANGPada jaman dahulu, di Jawa barat hiduplah seorang putri king y

14 3 104KBRead more


*

Naskah Drama tale Rakyat Sangkuriang

Naskah Drama cerita Rakyat Sangkuriang Tokoh: 1. Sangkuriang 2. Tumang/ Anjing sakti 3. Pemfitnahan tokoh pembantu/ibu-ibu

2 0 119KBRead more


*

Cerita Sangkuriang batin Bahasa Inggris Dan Artinya

Cerita Sangkuriang batin Bahasa Inggris dan Artinya In ancient times, there is a princess in west Java named Dayang Sumb

92 10 64KBRead more


*

Cerita person Bahasa Jawa

Jaka Tarub dalam Bahasa JawaWonten ing satunggaling dusun, wonten kaluargi ingkang naminipun mbok randa kaliyan putra

63 8 129KBRead more


Cerita orang Bahasa Jawa

AJISAKA Carita Aji Saka iku nyritakake Aji Saka saka India utawa Hindustan song mara ing tanah Jawa. Banjur Aji Saka nga

55 5 413KBRead more


cerita sangkuriang

Sangkuriang atau Legenda Tangkuban Perahu tale Legenda Tangkuban perahu atau apa lebih dikenal sebagai cerita Sangkur

48 3 336KBRead more
Lihat lainnya: ' Cara Membuat Pacar Mau Ml Sama Pacar, 'Bercinta' Search

Cerita orang Jaka Tarub di dalam Bahasa Jawa

Cerita orang Jaka Tarub dalam Bahasa JawaJaka Tarub yaiku satiyang pemuda gagah ingkang nggadhahi kesaktian. Piyambak

88 7 42KBRead more


Citation preview

CERITA orang SANGKURIANG batin BAHASA JAWA origin USUL TLAGA BANDUNG asal muasal Tlaga Bandung,jeneng Gunung Tangkuban Prau, lan Sangkuriang yaiku cerito orang saka mbah putri moyang, song mudhun tumurun saprene lan dadi cerito orang sing cukup nggeret. Cerito person Sangkuriang lan gunung Tangkuban prau berawal saka sawong king nduwe jeneng Sungging Perbangkara sing tengah lunga berburu menyang neng alas. Pas tengah berburu, raja Sungging Perbangkara rumangsa pengen nguyuh. Sang rajaa lunga kesemak-semak lan nguyuh, diendi banyu dia tertampung neng selembar godhong keladi. Alkisah, wektu kuwi ana seekor babi wadon sing sentral bertapa amarga pengen dadi manusia, dheweke nduwe jeneng Wayung. Tidak punya sengaja banyu seni raja Sungging Perbangkara diombe saka Wayung sing nang akhire marakake babi wadon kuwi meteng amargane. Nganti mubarang pas tiba wektune Wayung bayen. Lair sawong anak wedok song ayu sing mbesuk nduwe jeneng Dayang Sumbi utawa Rarasati. Cerito person Sangkuriang berawal saka Dayang Sumbi sing keian beranjak dewasa, kayon Dayang Sumbi tambah kedelok lan anyak dadi rebutan neng antara para raja tentu saja kuwi. Amarga Dayang Sumbi sanuli dadi rebutan, dheweke dadi kerusuhi lan akhire ngongkonke kanggo lunga menyang alas bareng seekor asu ingone song nduwe jeneng Tumang. Mubarang pas, diceritoke Dayang Sumbi sentral menjahit lan tanpa sengaja gulungan bolah sing dheweke gunakne dumadakan tiba. Dayang Sumbi pun rumangsa lumuh njupuke, lan embuh ngapa dheweke berucap kanggo sapa sing mungkin njupukake peran bolah, nek dheweke lanang, mula dheweke arep didadekne bojone. Jebulna si Tumang, asu peliharaanelah song akhire njupukake guling bolah kuwi song akhire dadi bojo Dayang Sumbi. Dayang Sumbi menepati ujare lan sesomahanke kemudian asu. Banjur laira Sangkuriang, anak Dayang Sumbi lan Tumang. Dina nggenti dina Sangkuriang anyak tuwuh dadi anak lanang sing pamani. Saben dina dheweke berburu binatang neng alas lan Sangkuriang sanuli ngajak Tumang, asu sing uga ayahnya kuwi. Pas kuwi, Sangkuriang pengen berburu babi, lan kabeneran beburon yaiku babi wadon Wayung, sing ora liya ibunda Dayang Sumbi. Tumang pun mengingkari kanggo mburu babi kuwi, dadine Sangkuriang dadi nesu. Jero kenesone Sangkuriang teras mateni Tumang, asu sing uga bapake dhewe. Ati si Tumang dheweke jupuk lan dheweke serahkan nang emboke kanggo dimangsak. Jero ati, Dayang Sumbi rumangsa sangat amarga sabedinan ora ndeleng Tumang sing ora kunjung mulih. Dheweke pitakon marang Sangkuriang diendi si Tumang, lan ebo kagete Dayang Sumbi pas krungu jawaban Sangkuriang, menawa dheweke wis mateni Tumang. Dayang Sumbi dadi nesu banget lan jero kenesone endhas Sangkuriang digebug nggunakne centong sega, nganti mungkur bekas tatu neng endhas Sangkuriang. Sangkuriang rumangsa kuciwa karo payon emboke nganti akhire dheweke ngongkonke kanggo lunga mungkur omah. Sangkuriang bersikukuh kanggo lunga adoh lan ora arep tau bali. Wayah terus mlaku, nganti Sangkuriang saiki tuwuh dadi lanang sing kuat lan tampan. Jero kedhewene, Dayang Sumbi harapan banget Sangkuriang arep mulih bali. Dhewekea anyak bertapa lan mit marang Dewa, dheweke pengen dengan tegas ayu lan sanuli enom nganti mengko. Mubarang pas wektu Sangkuriang bali dheweke isih ngenali Dayang Sumbi dadi emboke. Dewapun mengabulkan do"a Dayang Sumbi, mbasi umure wis ora enom meneh, Dayang Sumbi isih kedelok ayu. Nganti mubarang pas, Sangkuriang ketemu karo Dayang Sumbi, ning dheweke wis ora ngenali Dayang Sumbi dadi emboke, bahkan tiba ati marang Dayang Sumbi. Ngonoa Dayang Sumbi, dheweke ora ngerti menawa lanang tampan kuwi yaiku Sangkuriang, dekne kabeh menjalin asih. Ceritoa mbanjur, mubarang dina Dayang Sumbi sentral labuhi endhas Sangkuriang, saka konoa dheweke nemu bekas tatu amarga gebugan song dilakoke nang Sangkuriang banyak taun sing nuli. Akhire Dayang Sumbi pun ngerti menawa dheweke yaiku Sangkuriang anak kandungnya. Sangkuriang wis nglamar Dayang Sumbi, nganti Dayang Sumbi bingung nggoleki cara ben raben karo Sangkuriang ora arep kedadean. Akhire, Dayang Sumbi ngajokake beberapa persyaratan yakni Sangkuriang kudu bisa nggawe tlaga lan prau mawa membendung kali Citarum jero wayah siji bengi. Sangkuriang ngiyani persyaratan iki, amarga dheweke wis ngguru lan dadi pubertas sing sakti mandraguna. Alhasil, Sangkuriang jebulna bisa ~ ngebaki persyaratan sing diwenehna Dayang Sumbi marange. Wektu kabeh pagawean hampir buyar, Dayang Sumbi bingung lan njaluk pituduh Dewa. Sang Dewa-pun ngongkonke ben Dayang Sumbi mengibaskan selendang song diduweane lan sacara ghaib srengenge muncul neng ufuk wetan gejala esuk wis teka. Sangkuriang nesu lan dheweke rumangsa wurung. Dheweke menendang prau sing separo dadi karo sakuwat tenaga lan terguling jero kaanan tertelungkup ana ing kali Citarum seng ana ing tengahe gunung.Nganti akhire prau kuwi mbendung Kali Citarum lan akhire dadi Tlaga kang aran jenenge Tlaga Bandung lan ana jeneng Gunung Tangkuban Prau .Gunung Tangkuban Prau ana ing sandinge Tlaga