Soalan: Apakah pembahagian sunnah atau perbuatan Nabi experienced sebagaimana yang dibahagikan malalui para ulama di batin kitab mereka?

Jawapan:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan terlalu tinggi Nabi Muhammad SAW, lancar keluarga baginda SAW, sahabat baginda observed serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda SAW.

Anda sedang menonton: Cara minum madu ikut sunnah

Berdasarkan soalan di atas, memang tepat bahawa terdapat ulama apa membahagikan sunnah kepada dua iaitu Tasyri’iyyah dan bukan Tasyri’iyyah. Akibat pembahagian ini tersirat di dalam salah satu pembahagian sunnah yang mana ia diambil daripada definisi sunnah akun itu sendiri.

Definisi Sunnah

Sunnah dari sudut bahasa adalah jalan ataukah kehidupan samada ia bersifat terpuji atau sebaliknya. Adapun dari sudut istilah pula terbahagi kepada dua antara definisi dengan fasih hadith dan tambahan ahli usul:

Di sisi dengan fasih Hadith: “Sunnah adalah setiap apa disandarkan kepada Nabi witnessed daripada perkataan, perbuatan, taqrir (persetujuan), sifat khuluqiyyah, sifat khalqiyyah dan kehidupan baginda observed samada dahulu perutusan Baginda SAW dulu rasul”. Di sisi dengan fasih Usul: “Sunnah adalah setiap apa diambil daripada Nabi observed selain daripada al-Qur’an melalui perkataan, perbuatan dan taqrir (persetujuan) Baginda SAW”.

Kesimpulannya, fasih hadith dan fasih usul bersepakat mengatakan bahawa sunnah adalah setiap perkara apa disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada ia berbentuk percakapan, perbuatan ataupun persetujuan daripada Nabi SAW.

Pembahagian Sunnah Berdasarkan Definisi

Melihat kepada ketetapannya di atas, sunnah boleh dibahagikan kepada tiga:

Sunnah Qauliyyah (perkataan)

Sunnah Qauliyyah adalah setiap yang diucapkan melalui Nabi SAW. Contohnya:

Daripada Umar bin al-Khattab RA, bahawa Nabi observed bersabda:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Maksudnya: “Setiap perbuatan (amalan) akun itu bergantung diatas niat”.

Sunnah Fi’liyyah (perbuatan)

Sunnah Fi’liyyah pula adalah setiap perbuatan Nabi saw atau maafkan saya yang dikhabarkan melalui para sahabat RA daripada perbuatan Nabi SAW seperti cara solat, haji, adab-adab dan sebagainya. Contohnya:

Daripada Malik bin al-Huwairith RA bahawa Nabi saw bersabda:

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Maksudnya: “Dan solatlah kamu sepertimana kamu pemandangan aku solat”.

Sunnah Taqririyyah (Persetujuan)

Sunnah Taqririyyah pula adalah maafkan saya yang diiqrar (didiamkan tanpa Baginda witnessed mengingkari bab tersebut) melalui Rasulullah observed melalui notes atau perbuatan apa datang daripada sahabat RA. Contohnya:

Daripada Ibn Umar RA berkata, bahawa Nabi saw bersabda:

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

Maksudnya: “Janganlah deviasi seorang daripada kamu solat asar melainkan apabila tiba di Bani Quraizhah”. Ibn Umar berkata: “Lalu tibalah waktu asar kapan sebahagian daripada mereka di dalam perjalanan. Maka berkata sebahagian daripada mereka: “Jangan itupenggunaan solat sehingga kita sampai di Bani Quraizhah”. Adapun telah berkata sebahagian mereka yang lain: “Bahkan, kami akan menunaikan solat kerana Nabi SAW noël bermaksud demikian”. Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi witnessed dan Baginda SAW noel mencela salah seorang daripada mereka”.

Di di dalam hadith ini, sebahagian sahabat dipahami secara luwes lafaz membatasi Nabi saw tersebut dan mencapai itu mereka melewatkan solat asar sehingga nanti waktu Maghrib. Namun, sebahagian sahabat lagi memahami secara alasan atau mafhum di di samping itu larangan Nabi SAW menyertainya adalah Nabi SAW menyarankannya agar mereka mempercepatkan trips agar sempat solat asar dalam waktunya. Perbuatan sahabat ini sampai kepada Nabi experienced dan Nabi saw mengakui ataukah mempersetujui detik perbuatan tersebut tanpa Baginda SAW menolak salah satu perbuatan tersebut.

Setelah kita memahami pembahagian sunnah berdasarkan definisi apa diberikan oleh para ulama’, maka kita akan masuk kepada satu lagi pembahagian sunnah atau apa melibatkan perbuatan Nabi saw iaitu Tasyri’iyyah dan bukan Tasyri’iyyah walaupun secara asalnya kita harus mengikuti Rasulullah SAW di dalam semua perkara sebagaimana firman Allah SWT:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

Maksudnya: “Katakanlah (wahai Muhammad): “Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu”.

Pembahagian Sunnah Perbuatan Nabi SAW

Syeikh Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam kitabnya al-Wajiz menceritakan tentang perbuatan Nabi saw ini sebahagiannya dulu sumber tasyri’ (تشريعية) dan sebahagian lagi noël menjadi sumber batin tasyri’ (غير تشريعية).

Definisi Tasyri’iyyah

Sunnah Tasyri’iyyah adalah apa yang mendatangi daripada Nabi SAW menjangkau diiktibarkan bahawa baginda adalah seorang nabi ataukah rasul dan tambahan utusan daripada Allah SWT maka ia dinamakan kemudian sumber pensyariatan (Tasyri’iyyah).

Tambahan pula, terdapat crowd contoh apa boleh dibawa dalam menjelaskan sunnah Tasyri’iyyah ini kesamaan ada dari sudut percakapan, perbuatan Baginda witnessed dan sebagainya sama sebagai yang kita jelaskan di dalam definisi sunnah di atas. Kebiasaannya sunnah tipe ini (Tasyri’iyyah) melibatkan perintah dan larangan. Antara contoh perbuatan Nabi SAW yang diiktibar sebagai sunnah apa disyariatkan adalah sebagaimana apa diberitakan bahawa Nabi saw beristighfar lebih daripada 70 kali sehari sebagaimana apa diriwayatkan di di dalam Sahih Imam al-Bukhari:

Daripada Abu Hurairah RA, bahawa beliau mendengarkan Rasulullah witnessed bersabda:

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

Maksudnya: “Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya setiap days lebih daripada 70 kali”.

Definisi Ghair (bukan) Tasyri’iyyah

Sunnah ndak Tasyri’yyah atau nama belakang lainnya adalah Jibiliyyah adalah maafkan saya yang datang daripada Nabi SAW kemiripannya ada perkataan atau perbuatan Baginda saw yang tidak diiktibar bahawa baginda adalah seorang nabi atau rasul dan juga utusan daripada Allah SWT tetapi diiktibar bahawa Baginda witnessed adalah seorang umat ​​manusia biasa ataukah disebabkan pengalaman Baginda SAW di dalam perkara-perkara dunia. Hal kemudian ini tidak termasuk dalam perkara atau sumber pensyariatan (Tasyri’iyyah) kerana perkataan atau perbuatan tersebut termasuk dalam adat atau tabiat Baginda seperti seorang manusia biasa. Kebiasaannya sunnah tipe (bukan Tasyri’yyah) menceritakan perihal kecenderungan Nabi witnessed terhadap sesuatu perkara sebagai di di dalam bab memberi makan dan minuman yang digemari Baginda SAW. Antara contoh yang boleh menghadiahkan adalah middle bahagian daging yang digemari melalui Baginda witnessed adalah daging yang terletak di belakang badan:

Daripada Aisyah R.anha berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ وَالعَسَلَ

Maksudnya: “Adapun Rasulullah witnessed menggemari manisan dan madu.”

Para ulama batin memahami hadith ini sebagaimana apa disebutkan oleh Syeikh Dr. Wahbah al-Zuhaili di batin kitabnya ada menyatakan setiap yang datang daripada Nabi SAW yang berbentuk tabiat Baginda SAW kemudian manusia kemudian cara bangun, duduk, berjalan, tidur, makan, meningkatkan dan perbuatan-perbuatan yang lain noël dikira seperti satu pengsyariatan. Ini kerana, perbuatan tersebut melakukan disebabkan sifat kemanusiaan Baginda experienced dan bukannya daripada sifat pensyariatan. Para ulama menamakan perbuatan kemudian ini mencapai perbuatan (sunnah) al-Jibiliyyah melainkan jika terdapat dalil di dalam memerintahkan buat melakukan sedemikian maka pada times itu ia dulu pengsyariatan menjangkau sebab tersebut dan bukannya semata-mata ia mendatangi daripada Nabi SAW. Contohnya makan dengan tangan kanan terdapat hadith yang memerintahkan sedemikian daripada Ibn Umm Salamah: “Wahai budak! Sebutlah namu Allah (ucapan basmalah), makanlah dengan memanggang kanan dan makanlah yang paling hampir dengan kamu terlebih dahulu.”

Di sana sebahagian ulama membahagikan kategori apa ketiga di ~ perkara yang datang daripada Nabi observed iaitu perkara apa khusus hanya untuk Nabi saw sahaja dan noël pada selain daripada Nabi observed berdasarkan kepada dalil. Para ulama berbeza pendapat di dalam menentukan bilangan perkara-perkara yang khusus kepada Nabi SAW. Imam al-Qurtubi berpandangan terdapat 37 perkara apa khusus kepada Nabi SAW. Adapun Imam al-Suyuthi berpandangan terdapat 65 perkara yang khusus untuk Nabi SAW. Manakala Imam al-Ramli berpandangan terdapat 47 perkara yang khusus bagi Nabi SAW. Antara perkara-perkara tersebut adalah Nabi witnessed mengharamkan zakat usai atas dirinya dan lancar keluarganya, Nabi witnessed dibenarkan untuk bernikah saya telah melampaui 4 setiap orang isteri dan isteri-isteri Nabi SAW noel boleh bernikah dengan orang lain selepas kewafatan Baginda SAW.

Justeru, berdasarkan kepada perbahasan diatas dapatlah disimpulkan bahawa terdapat tiga pembahagian pada membahagikan perbuatan Nabi saw sepertimana apa dibahagikan malalui para ulama iaitu perbuatan berbentuk Tasyri’yyah, ndak Tasyri’yyah atau namu lainnya adalah Jibiliyyah dan yang terakhir adalah perbuatan yang khusus hanya untuk Nabi SAW.

Lihat lainnya: Siaran Final Copa Del Rey 2020, Soccer Debate

Penutup

Kesimpulannya, disusul setiap apa dibawa melalui Nabi witnessed adalah satu sifat apa terpuji keer ia merupakan bukti kecintaan kita kepada Baginda SAW. Ekstra pula, mencapai mencintai dan mentaati Nabi SAW ini adalah melahirkan kecintaan dan ketaatan kepada Allah SWT sebagaimana apa dinyatakan di di dalam al-Quran:

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّـهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

al-Nisa’: 80

Maksudnya: “Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya itu telah taat kepada Allah dan sesiapa apa berpaling ingkar, maka (janganlah kamu berdukacita wahai Muhammad), keer Kami noël mengutuskanmu untuk menjadi pengawal (yang memelihara mereka dari does kesalahan).”

Akan tetapi, noel semua yang datang daripada Nabi SAW menemani itu bersifat Tasyri’yyah (pengsyariatan). Ini kerana, terdapat sebahagian perbuatan atau perkara yang dilakukan malalui Nabi SAW ndak bersifat pengsyariatan, juga ia dilakukan di atas dasar Baginda experienced seorang manusia biasa. Harapan Allah SWT memberi itupenggunaan kefahaman di dalam agama ini serta pintu masuk kita usai dalam Syurga yang kekal abadi di dalamnya. Amin.